Plantozyme Evaluation


Plantozyme Evaluation At Different Agriculture Universities

Sr. No. Crop Year Evaluated at % yield increase
1 Banana 2000-01 Banana Research Center. Jalgaon, Maharashtra, India 66
2 Banana 2001-02 Tamilnadu Agriculture University, Tamilnadu, India 37
3 Banana 2002-03 Tamilnadu Agriculture University, Tamilnadu, India 46
4 Grapes 2012-13 National Research Centre for Grapes, ICAR, Manjri, Pune, Maharashtra, India 111
5 Chilli 2005 Acharya N.G. Ranga Agriculture University, Andhra Pradesh, India 14 (dry chilli)
6 Soybean 1998 Jawaharlal Nehru Krushi Vishwa Vidyalay, Jabalpur, MP, India 23
7 Bengal gram 1998 Jawaharlal Nehru Krushi Vishwa Vidyalay, Jabalpur, MP, India 32
8 Cotton 1999 University of Agricultural Sciences, Dharwad, Karnataka, India 21.7
9 Sugarcane 2010-11 Central Sugarcane research station, Mahatma Phule Krushi Vidyapeeth, Padegaon, Pune, Maharashtra, India 30
10 Wheat 2015 Dr. G.B. Pant Agriculture University, Pantnagar, Uttarakhand, India 26
11 Paddy 2002 Annamalai Agriculture University, Tamilnadu, India 26
12 Paddy 2016-17 Dr. G.B. Pant Agriculture University, Pantnagar, Uttarakhand, India 26
13 Sorghum 2008-09 Directorate of sorghum Research, Rajendranagar, Hyderabad, Andhra Pradesh, India 35